# Ime Pozicija Telefon Faks
1 Direktor Direktor FETP +381 36 382370 +381 36 383249 +381 36 382324
2 Prodaja Prodaja +381 36 382637
3 Nabavka Nabavka +381 36 382323
4 Servis Servis +381 36 382638
Kontakt                  magnohromfetp@gmail.com